Contact info

Ble Kedros REIC
4, Palaia Tatoiou str.
P.C. 14 671, Kifissia, Athens
Τ 210 62 04 194
info@blekedros.com