Εταιρική Διακυβέρνηση //

Διευθυντικά Στελέχη

Διευθύντρια Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου και Επενδύσεων Μαριάνθη Στάμου

Η Μαριάνθη Στάμου γεννήθηκε το 1983. Σπούδασε Γεωγραφία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα Οικονομικών και διδακτορικό δίπλωμα Χωρικής Οικονομετρίας με εφαρμογή στις μαζικές επανεκτιμήσεις ακινήτων από το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου.

Από το 2017 εργάζεται στην ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 διετέλεσε διδάσκουσα στην βαθμίδα της Επίκουρης Καθηγήτριας βάσει του ΠΔ 407/80 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Κατά τα έτη 2015 και 2016 εργάστηκε περιοδικά ως αναλύτρια στα γραφεία της εταιρείας HERE Technologies, στην Αθήνα. Το έτος 2015 συμμετείχε ως εισηγήτρια στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΠΕΓΑ και κατά το ίδιο έτος συμμετείχε ως συντονίστρια σε αντικείμενο έργου που αφορούσε στην εκτίμηση δεικτών για τις αγοραίες, μισθωτικές αξίες και αποδόσεις των κυριότερων κατηγοριών επαγγελματικών ακινήτων ελληνικής αγοράς στην Πειραιώς Real Estate Α.Ε. Το 2013 συμμετείχε ως ερευνήτρια σε μελέτη του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος της Αθήνας για τη διερεύνηση των προοπτικών αστικής ανάπλασης περιοχών της πόλης. Κατά την περίοδο 2008 -2009 εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς ως ερευνήτρια στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SHARE. Τέλος, στο πλαίσιο του διδακτορικού της κατά τα έτη 2012, 2013, 2014 και 2015 συμμετείχε στην συνεπικουρία των προπτυχιακών μαθήματων Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορίων, Οικονομετρίας, Οικονομικών Ακίνητης Περιουσίας και του μεταπτυχιακού μαθήματος «Διοίκηση Ακίνητης Περιουσίας» του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου.

Οικονομική και Διοικητική Διευθύντρια Κατερίνα Πετροπούλου

Η Κατερίνα Πετροπούλου γεννήθηκε το 1965. Είναι κάτοχος Πτυχίου Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά (Α.Β.Σ.Π.).  Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με επαγγελματική ταυτότητα Α’ Τάξης. Με προϋπηρεσία 33 ετών, έχει εργαστεί ως Οικονομική Διευθύντρια και Διευθύντρια Λογιστηρίου στις εταιρείες Μ.& Σ. ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΑΕΒΕ, SIELINE AE, KERAKOLL HELLAS ΕΠΕ & COCO-MAT ΑΒΕΕ.

Υπεύθυνη Τεχνικών Έργων Βίκυ Δημακοπούλου

Η Βίκυ Δημακοπούλου γεννήθηκε το 1982. Είναι Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στον Δομοστατικό Σχεδιασμό και την Ανάλυση των Κατασκευών του ΕΜΠ και υποψήφια Διδάκτωρ στο Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ, με θέμα: «Απόκριση Γραμμικών Στοιχείων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα σε Σεισμικές Διεγέρσεις Εγγύς Πεδίου».

Από το 2014 έως σήμερα εργάζεται στην εταιρεία ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ως Πολιτικός Μηχανικός. Ενώ, από το 2008 έως σήμερα συμμετέχει ως μελετητής στο Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας του ΕΜΠ, με επικουρικό διδακτικό έργο, στα μαθήματα, «Αντισεισμική Τεχνολογία 1» και «Αντισεισμικές Κατασκευές», του 8ου και 7ου εξαμήνου αντίστοιχα, της σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ.

Υπεύθυνη εξυπηρέτησης μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων Κατερίνα Τζιάφα

H Κατερίνα Τζιάφα γεννήθηκε το 1973. Είναι πτυχιούχος Οικονομολόγος και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ΜΒΑ

Από το 1996 ως το 2009 εργάστηκε σε χρηματιστηριακές εταιρείες όπου πραγματοποιούσε συναλλαγές σε μετοχές και ομόλογα για ιδιώτες και θεσμικούς πελάτες, για το Ελληνικό καθώς και για τα Διεθνή Χρηματιστήρια αλλά λειτούργησε και ως Ειδικός Διαπραγματευτής για το Ελληνικό Χρηματιστήριο Παραγώγων. Μετέπειτα δραστηριοποιήθηκε για περισσότερα από πέντε χρόνια στον τραπεζικό κλάδο στη Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος και της Τράπεζας Πειραιώς, υπεύθυνη για την διαπραγμάτευση ομολόγων και συναλλαγματικών ισοτιμιών για θεσμικούς πελάτες όπως αμοιβαία κεφάλαια, χρηματιστηριακές εταιρείες αλλά και άλλες τράπεζες μικρότερου μεγέθους. Κατόπιν εργάστηκε σε Εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων όπου συμμετείχε στην υποστήριξη φορολογικών και λογιστικών θεμάτων επιχειρήσεων και ιδιωτών .

Aπό το 2022 είναι υπεύθυνη εξυπηρέτησης μετόχων και εταιρικών ανακοινώσεων της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ

Υπεύθυνη Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου Αγγελική Μαρκολέφα

Η Αγγελική Μαρκολέφα γεννήθηκε το 1978. Είναι Οικονομολόγος, απόφοιτος του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου και Μηχανολόγος Μηχανικός, απόφοιτος του τμήματος Μηχανολογίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Χαλκίδας καθώς και κάτοχος μεταπτυχιακού στα Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής από το Πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας.  

Από το 2001 έως το 2016 έχει εργαστεί σε εταιρίες όπως η Σφακιανάκης ΑΕΒΕ (στο τμήμα διαγωνισμών), στην Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ (κατά σειρά στα τμήματα: Βιομηχανικών Μελετών Υποβρυχίων, Προμηθειών Υποβρυχίων και Εσωτερικού Ελέγχου). Από το 2017 έως και το 2021 εργάστηκε σαν Εσωτερικός Ελεγκτής στις εταιρίες NIMR Automotive LLC, Emirates Defence Industries Company PJSC (EDGE Group ex-EDIC)) και Abu Dhabi Shipbuilding (ADSB), στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.  

Από το 2021 έως και το 2022 εργάστηκε στην EFA Group, σαν Group Business Controller and Corporate Governance και το 2023 στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, στην διαχείριση έργων, στο πλαίσιο της τεχνικής υποστήριξης/συντήρησης των υποβρυχίων και λοιπών πολεμικών πλοίων.  

Είναι πιστοποιημένος ελεγκτής απάτης, κάτοχος πιστοποίησης Six Sigma Green Belt, ISO 14001:2015 EMS & OHSAS18001:2007 και μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών ΗΑΕ (UAE-IAA), του Ινστιτούτου Κατά της Απάτης (ACFE) καθώς και της Επαγγελματικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών Ελλάδος. Επιπλέον είναι εγκεκριμένη Εσωτερική Ελέγκτρια του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Έχει εκτενή εμπειρία σε θέματα εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνων, εταιρικής διακυβέρνησης, συμμόρφωσης, βελτίωσης διαδικασιών, διαχείρισης έργων, προμηθειών και βιομηχανικού σχεδιασμού.