Εταιρική Διακυβέρνηση //

Δ.Σ.

Μιχαήλ Ευμορφίδης (Πρόεδρός, Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Ο κ. Ευμορφίδης γεννήθηκε το 1966. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και μεταπτυχιακού διπλώματος Νομικών σπουδών από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης.

Δαυίδ Αράρ (Ά Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Ο κ. Αράρ γεννήθηκε το 1965. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, είναι πτυχιούχος (μεταπτυχιακός τίτλος) του Ινστιτούτου Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού (Institut d’Etudes Politiques, Paris) στις Πολιτικές Επιστήμες και τις Διεθνείς Σχέσεις, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στα Οικονομικά με ειδικότητα στην οικονομετρία από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris I) καθώς και διδακτορικού διπλώματος στη Φιλολογία-Λογοτεχνία (Lettres) από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris IV).

Από το 2010 ως το 2015, διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. της Nicon - Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Α.Ε. ενώ από το 2004 - 2014 συμμετείχε με την ιδιότητα του μετόχου στην κατασκευαστική εταιρεία Κοινοπραξία GAP & P. Την περίοδο 2008-2009 ήταν Σύμβουλος του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας Invest in Greece, με σκοπό την προώθηση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. Έχει διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου ΥΓΕΙΑ κατά το έτος 2008. Την περίοδο 2006 - 2008 διετέλεσε Οικονομικός Σύμβουλος του Υπουργού Πολιτισμού, ενώ την περίοδο 1999 - 2006 διετέλεσε Σύμβουλος Διοίκησης του Ομίλου ALTEC. Συμμετείχε ως σύμβουλος στις επενδυτικές επιτροπές εταιρειών Venture Capital, εταιρειών leasing και factoring. Tο διάστημα 1998 - 1999, ενήργησε επίσης, ως Διαχειριστής χαρτοφυλακίου της εταιρείας UBP Union Bancaire Privée στην Ελβετία, ενώ την περίοδο 1996 - 1998 εργάστηκε στην Τράπεζα Πειραιώς στη Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων – Treasury. Την ίδια θέση κατείχε στον Όμιλο Μπενρουμπή από το 1992 μέχρι την αποχώρησή του.

Θεοχάρης Λαζανάς – Μικρός (Β΄ Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος)

Ο κ. Χάρης Λαζανάς-Μικρός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966 ενώ το 1983 εισήχθη στη Νομική Σχολή Αθηνών

Η επαγγελματική του εμπειρία αρχίζει από το 1984 όπου εργάστηκε στο χώρο του κοσμήματος ως υπεύθυνος πωλήσεων σε διάφορες επιχειρήσεις ως και το 2005.

Από το 2005 έως το 2008 εργάστηκε ως Γενικός Διευθυντής στα αλλαντικά Μακεδονίας ΑΒΕ καθώς και στην εταιρεία Νιτσιάκος ΑΒΕΕ ως περιφερειακός Διευθυντής όπου απασχολήθηκε ως αρωγός στην ανάπτυξη της επιχείρησης και των πωλήσεων

Από το 2008 έως και σήμερα δραστηριοποιείται στο χώρο των κατασκευών ως project manager, υπεύθυνος για όλες τις αποφάσεις και ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των έργων σε πολλές εταιρείες όπως οι Citystop SA, Solsom AEBE, Pavillem SA, To and Fro IKE. Κυρίως ασχολείται με την αξιολόγηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών στους τομείς των ακινήτων και του τουρισμού, εκπονήσεις επιχειρηματικών σχεδίων, υποβολή και επιτυχής διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων εγγράφων σε όλους τους δημόσιους φορείς για την αδειοδότηση έργων καθώς και την οργάνωση της ομάδας έργου μηχανικών και τεχνικών.

Από τον Σεπτέμβριο του 2022 συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ.

Χρήστος Μπομπόλιας (Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος)

Ο κ. Χρήστος Ν. Μπομπόλιας γεννήθηκε το 1978. Σπούδασε Μηχανολόγος Μηχανικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) Transport Trade & Finance από το Bayes Business School του Πανεπιστημίου City του Λονδίνου.

 Από το 2003 εργάστηκε ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων στην Kantor Management Consultants με κύριο αντικείμενο την εκπόνηση τεχνικοοικονομικών μελετών και τη διαχείριση επενδυτικών σχεδίων. Από το 2006 μέχρι το 2012 εργάστηκε στην Ευρωσύμβουλοι ΑΕ σε έργα παροχής υπηρεσιών τεχνικού και χρηματοοικονομικού Συμβούλου προς τον Δημόσιο Τομέα. Συμμετείχε σε ομάδες εργασίας και ήταν υπεύθυνος σε έργα Τεχνικού Συμβούλου, εκπόνησης μελετών ωριμότητας, βιωσιμότητας, στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού δημόσιων φορέων και οργανισμών. Το 2010 ανέλαβε την θέση υπευθύνου για την ανάπτυξη των εργασιών της θυγατρικής στην Τουρκία, Avrupa İlişkileri Danışmanlık AŞ (Euroconsultants Turkey) κυρίως σε θέματα παροχής υπηρεσιών προς τον ευρύτερο τουρκικό δημόσιο τομέα.

 Το 2012 εντάχθηκε στην COCO-MAT ως Οικονομικός Διευθυντής, θέση που διατήρησε μέχρι το 2014. Ασχολήθηκε με την παρακολούθηση και τον έλεγχο του ετήσιου προϋπολογισμού και των ταμειακών ροών του ομίλου, τον έλεγχο δαπανών και την ετοιμασία χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αναφορών για την Διοίκηση της Εταιρείας. Μετά την διάσπαση της ΜΑΧΙ ABEE το 2014 στην οποία είχε ενεργή συμμετοχή, συνέχισε στην COCO-MAT ΑΒΕΕ ως Διευθυντής Λειτουργιών με ευρύ αντικείμενο: Εφαρμογή και παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας όλων των τμημάτων παραγωγής, προμήθειων, logistics, aftersales, HRM, IT (περίπου 120 άτομα), έλεγχος και έγκριση δαπανών κλπ.

 Παράλληλα, από την σύσταση της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ το 2014 ανέλαβε θέση ευθύνης ενώ από το 2015 μέχρι σήμερα είναι μέλος του ΔΣ αυτής. Κύριο αντικείμενό της ενασχόλησής του είναι η οικονομική παρακολούθηση της Εταιρείας και η περαιτέρω ανάπτυξή της μέσω αποκτήσεων νέων ακινήτων. Παράλληλα, είχε κεντρικό ρόλο στην διαδικασία αδειοδότησής της ως ΑΕΕΑΠ το 2017 και στην διαδικασία εισαγωγής της στο Χρηματιστήριο το 2022.

Από το 2018 απασχολείται παράλληλα στην Spectra Mare Financial Services με αντικείμενο την εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών.

Στυλιανός Αλεξίου (Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Ο κ. Αλεξίου, έμπειρο διοικητικό στέλεχος στο χρηματοοικονομικό χώρο με διεθνή εμπειρία και ισχυρές ικανότητες επιχειρηματικής ανάπτυξης, είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστήμιου της Βιέννης του τμήματος Οικονομικών & Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Τραπεζών του ανωτέρω πανεπιστημίου.

 Από το 2017 έως το 2022 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της Μπλε Κέδρος ΑΕΕΑΠ όπου και παραμένει ως μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ. Νωρίτερα από το 2015 έως το 2016 εργάστηκε ως Επικεφαλής Θεσμικών Πωλήσεων στην εταιρεία Λέων Δεπόλας ΑΧΕΠΕΥ, ενώ την περίοδο 2011 - 2013 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ. Το διάστημα 2005 – 2009 έχει εργαστεί ως senior private banker στην Τράπεζα Marfin. Την περίοδο 2002 – 2005 από τη θέση του Γενικού Διευθυντή και ως Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ. του ελβετικού οργανισμού Banca del Gottardo ασχολήθηκε μεταξύ άλλων με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για επενδύσεις σε θέματα ακινήτων, ενώ από το 2000 ως το 2002 διετέλεσε Διευθυντής Χαρτοφυλακίων της Epic Investment Services. Έχει εργαστεί ως οικονομικός σύμβουλος στην εταιρεία Merrill Lynch Athens Greece την περίοδο 1997- 1999 και ως Area & Sales Manager στην Eurobank την περίοδο 1993-1997.

Δημήτριος Τρύφων (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Ο Δημήτρης Τρύφωνος γεννήθηκε το 1992. Από το 2014 είναι απόφοιτος του University of Brighton στον τομέα του Environmental  Science

Από το 2014 ως το 2017 εργάστηκε στην εταιρεία Tlife Capital ως Partner με αυξημένες αρμοδιότητες που αφορούν στην εν γένει ανάπτυξη της εταιρείας. Από το 2017 έως και σήμερα συμμετέχει με καθήκοντα Αντιπροέδρου στην εταιρεία Winmedica στην οποία δραστηριοποιείται στο κομμάτι της ανάπτυξης του δικτύου πωλήσεων της επιχείρησης καθώς και στην ευρύτερη διαχείριση των επιχειρησιακών πράξεων με απώτερο σκοπό την περαιτέρω εξέλιξη του κύκλου εργασιών.

Επίσης δραστηριοποιείται και στον τουριστικό κλάδο έχοντας ενεργό συμμετοχή στο μετοχικό σχήμα και στη διαχείριση δυο ξενοδοχείων στη Λέσβο και στη Σαντορίνη. 

Aπό τον Σεπτέμβριο  του 2022 είναι ανεξάρτητο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ.

Ευαγγελία Παλιάρη (Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος)

Η Ευαγγελία Παλιάρη γεννήθηκε το 1988. Είναι Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός του ΕΜΠ και κάτοχος Πιστοποιητικού Σχεδιασμού Υποδομών Οικοσυστήματος από το Permaculture Research Institute (PRI) της Αυστραλίας. Έχει εκτενή εμπειρία στην διαχείριση και διοίκηση τεχνικών έργων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας. Από το 2016 έχει ιδρύσει την  Eco-Incubator, μια εταιρεία που ειδικεύεται στις ανακατασκευές κτιρίων-διαμερισμάτων και στην διαχείριση τουριστικών καταλυμάτων με αειφορία και σεβασμό στο περιβάλλον. Έχει τέλος, εκπροσωπήσει το 2015 την Ελλάδα, στο 15ο Ετήσιο Συνέδριο του Harvard Business School με θέμα «Στρατηγική & Επιχειρηματικό Περιβάλλον».