Κατάλογος Ακινήτων // Γραφεία

Παλαιά Τατοΐου 4, Κηφισιά

Το ακίνητο βρίσκεται στην Κηφισιά και πρόκειται για κτίριο γραφείων σύγχρονων προδιαγραφών, συνολικής επιφάνειας 830 τ.μ. ανεγερμένο επί οικοπέδου 635 τ.μ. Μισθωτής είναι η εταιρεία COCO-MAT Α.Β.Ε.Ε. ενώ μέρος του ακινήτου ιδιοχρησιμοποιείται από την Εταιρεία. Το ακίνητο αποτελεί μέρος του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας από το 2014.

Θέση Ακινήτου