Ολοκληρωμένα Έργα // Ηροδότου 2

Ηροδότου 2

ΕΡΓΟ Ανακατασκευή διατηρητέου κτιρίου σε Ξενοδοχείο 4*
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αποπερατωμένο
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 2ο εξάμηνο 2018
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 1ο εξάμηνο 2019