Ολοκληρωμένα Έργα // Φαλήρου 5 & Παρόδου Συγγρού 34, Αθήνα

Φαλήρου 5 & Παρόδου Συγγρού 34, Αθήνα

ΕΡΓΟ Ανέγερση Ξενοδοχείου 5*
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αποπερατωμένο
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 1ο εξάμηνο 2017
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 1ο εξάμηνο 2019