Νέα Έργα // Φαλήρου 22- 22B και Δημητρακοπούλου 21-23-25, Αθήνα

Φαλήρου 22- 22B και Δημητρακοπούλου 21-23-25, Αθήνα

ΕΡΓΟ Ανέγερση Ξενοδοχείου 4*
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υπό Ανάπτυξη
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 2ο εξάμηνο 2023
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 1ο εξάμηνο 2025