Κατάλογος Ακινήτων // Βιομηχανικά Ακίνητα

Αρτέμιδος 26, Μεταμόρφωση

Διώροφο κτίριο επί της οδού Αρτέμιδος 26 στη Μεταμόρφωση, συνολικής επιφάνειας 7.280 τ.μ. Το κτίριο διαθέτει α΄ υπόγειο, β΄ υπόγειο, ισόγειο, μεσοόροφο, α΄ όροφο και β΄ όροφο. Το ακίνητο αποκτήθηκε από την Εταιρεία το έτος 2022.

Θέση Ακινήτου