Κατάλογος Ακινήτων // Ξενοδοχεία

Φαλήρου 5 & Παρόδου Συγγρού 34, Αθήνα

Το ακίνητο βρίσκεται στην περιοχή της Ακρόπολης, επί των οδών Φαλήρου 5 και Παρόδου Συγγρού 34. Πρόκειται για αυτοτελές κτίριο 5.169 τ.μ. Το ακίνητο είναι διαμορφωμένο και λειτουργεί ως ξενοδοχείο. Μισθώτρια του ακινήτου είναι η ξενοδοχειακή εταιρεία Hotel Cluster A.E. Το ακίνητο αποκτήθηκε από την Εταιρεία το έτος 2016.

Θέση Ακινήτου