Ολοκληρωμένα Έργα // Υψηλάντου 2

Υψηλάντου 2

ΕΡΓΟ Ανακατασκευή κτιρίου σε Ξενοδοχείο 4*
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αποπερατωμένο
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 2ο εξάμηνο 2017
ΗΜ/ΝΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 1ο εξάμηνο 2018