Ανάλυση Χαρτοφυλακίου //

Διασπορά Ακινήτων ανά Κατηγορία και Αγοραία Αξία

Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ σήμερα αποτελείται από 36 ακίνητα. Αναλυτικότερα, πρόκειται για 16 εμπορικά ακίνητα, 9 τουριστικά ακίνητα, 3 οικιστικά ακίνητα και 8 γήπεδα.

Κατηγορία Περιγραφή Πλήθος Αγοραία Αξία (€)
Εμπορικά Ακίνητα Καταστήματα / Κτίρια Καταστημάτων 11 17.041.400
Γραφεία / Κτίρια Γραφείων 2 1.678.000
Βιομηχανικα / Βιοτεχνικά Ακίνητα 3 11.786.000
Τουριστικά Ακίνητα Ξενοδοχεία 9 73.515.000
Οικιστικά Ακίνητα Διαμερίσματα / Κατοικίες 3 2.802.500
Γήπεδα Οικόπεδα 3 4.861.900
Αγροτεμάχια 4 406.900